Monday, February 2, 2015

Dhammapada XII : 165

Oleh diri sendiri kejahatan dilakukan,
oleh diri sendiri seseorang menjadi suci.
Suci atau tidak suci tergantung pada diri sendiri.
Tak seseorang pun yang dapat mensucikan orang lain.

[Dhammapada XII : 165] - Atta Vagga -

No comments: